Privat Børnepasser Lærken

Praktisk info

Ferie- og lukkedage
Vi holder ferie i uge 7, 3 uger i skolernes sommerferie (uge 29, 30, 31), uge 42, juleferie fra d. 21. december til d. 3. januar.

Derudover har vi lukket omkring helligdage, på følgende dage: 3 dage før Påske, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag og 2. Pinsedag.

Vi har åbent d. 1. maj. 

Vi har 2 Pædagogiskplanlægningsdage om året, de bliver lagt ud individuel i løbet af året.

OBS
Når Lærken holder ferie- og lukkedage, sørger I selv for pasning af jeres barn.

Sygdom
Syge børn kan ofte virke friske om morgenen, for så at blive sløje igen i løbet af dagen. Derfor vil vi gerne vente med at modtage en raskmelding, til barnet har haft en hel god dag hjemme!

Børn (såvel som voksne) slapper mere af i hjemmet i rolige omgivelser, hvor der ikke er mange mennesker og situationer at forholde sig til, som der er i pasningen. Derfor kan et sløjt barn, der virkede frisk hjemme, falde helt sammen i pasningen.

Ydermere sættes vi, personalet, i en situation, hvor vi ikke kan være tilstede for de andre børn, da det syge barn oftest vil kræve 100% stilhed og voksenkontakt.

Syge børn modtages altså ikke. Læs mere om reglerne for sygdom her.

Sygemelding 
Sygemelding skal foretages senest kl. 7.00 samme dag pr. tlf.: 27 37 92 00.

Raskmelding 
Raskmelding skal foretages senest kl. 16.30 dagen før pr. tlf.: 27 37 92 00.

Gæstepleje 
Da Lærken er privat er der ingen gæstepleje. 

Medicin  
Vi giver kun lægeordineret og livsvigtig medicin - Jette har en grunduddannelse i medicin- og insulingivning.

Kost
Vi har fokus på at spise sund og varieret kost, så vi sikrer en tilstrækkelig energi- og næringsstofindtagelse, der dækker barnets behov for vækst og funktion. Måltiderne er tilpasset behovene for mad og drikke hos spædbørn og småbørn mellem 0-3 år.  

OBS
Hvis dit/jeres barn skal have mælkeerstatning, skal Du/I selv medbringe dette.   

Barnet medbringer selv 

  1. Skiftetøj
  2. Overtøj og fodtøj til alt slags vejr
  3. Sutsko
  4. Sutter og sovedyr/klud o.l.

Vi tilbyder mad-, ble- og barnevognsordning, men hvis Du/I ønsker, at dit/jeres barn bl.a. skal sove i egen barnevogn, skal Du/I medbringe den + tilbehør og det tages med hjem hver fredag.

Ryge- og mobilpolitik
Det er ikke tilladt at ryge I Lærken – hverken inde eller ude, og dette gælder også e-cigaretter!

Mobilen har sin plads i lommen, når Du/I afleverer og henter - det er forstyrrende for dit/jeres barn og kan gøre situationen utryg.

Husdyr
I Lærken har vi en kat og en hund.

Lus
Hvis vi finder lus hos dit/jeres barn, ringer vi hjem til jer. Hvis barnet bliver behandlet samme dag, må det gerne komme dagen efter.

Traditioner
Vi ønsker at tage hensyn til børn, som har en anden religion eller etnisk baggrund. Vi fastholder dog vore traditioner omkring højtider – fødselsdage og lign. Her må Du/I selv vælge til og fra, hvis det er nødvendigt. Og en gang årligt inviteres børnenes forældre og bedsteforældre til hyggedag. Hvis børnenes bedsteforældre ikke kan deltage, er mostre, tanter, onkler eller en nabo selvfølgelig meget velkomne. Vi mener, det er vigtigt, at de mennesker som børnene har et nært forhold til, også kender Lærken. 

Forsikring
Dit/jeres barn skal være dækket af en heltidsulykkeforsikring.

Billeder 
Med mindre andet aftales, giver Du/I tilladelse til, at Lærken må tage billeder af dit/jeres barn til markedsføringsmateriale. 

Tavsheds- og underretningspligt
Personalet i Lærken har tavsheds- og underretningspligt. 

Ind- og udmeldelse
Når dit/jeres barn skal indmeldes, udfylder vi sammen et skriftlig ansøgningsskema og sender det til den pågældende kommune (barnet skal være indmeldt fra d. 1. i måneden).

Hvis dit/jeres barn skal udmeldes, skal der afgives en skriftlig opsigelse. Opsigelsen skal være modtageren i hænde senest den sidste hverdag i måneden og med 1 måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned. Dette gælder for begge parter.

OBS
Hvis pladsens betalingsaftale ikke bliver overholdt, opsiges Du/I med øjeblikkelig virkning, og dit/jeres barn kan ikke benytte pladsen mere.