Privat Børnepasser Lærken

Hvorfor vælge Lærken

Hvorfor vælge Lærken

 1. I Lærken er barnet altid i centrum - vi ser barnet som et aktivt handlende og tænkende menneske, der har krav på omsorg, tryghed, respekt og sparring.
 2. Vi viser omsorg og har en anerkendende holdning, der er præget af forståelse, bekræftelse, åbenhed, dialog og selvrefleksion.
 3. I Lærken tilgodeses det enkelte barns udvikling, behov og følelser under hensyntagen til fællesskabet. Vi vil søge en balance mellem styring og frihed.
 4. Når I kommer om morgenen, og Du/I har brug for hjælp til at vinke med jeres barn, vil vi meget gerne gøre dette - og det er altid de 2 samme personer, der vil hjælpe.
 5. Vi lægger stor vægt på et godt samarbejde mellem forældre og personale - det er vigtigt, at vi er åbne over for hinandens holdninger.
 6. I Lærken arbejder vi ud fra de seks læreplanstemaer - alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science, samt kultur, æstetik og fællesskab. Se mere omkring den pædagogiske læreplan her.
 7. Personalet i Lærken har tavsheds- og underretningspligt.
 8. Vi har mad-, ble- og barnevognsordning.
 9. Vi bruger mindre tid på papirarbejde.
 10. I Lærken tilbyder vi udvidede åbningstider.
 11. Vi arbejder ud fra serviceloven.
 12. Vi billeddokumenterer hver dag - Du/I kan se billederne på Facebook; Privat Børnepasser Lærken og på Instagram; @laerken_privat_pasning.