Privat Børnepasser Lærken

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan 
Vi arbejder med udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer - alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science, samt kultur, æstetik og fællesskab, i sammenhæng og samspil med hinanden for at sikre, at den pædagogiske praksis, set fra et børneperspektiv, ikke forekommer opsplittet i seks adskilte temaer. Nedenfor ses de 6 læreplanstemaer i praksis hos os:  

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener

Kulturelle udtryksformer og værdier

Kulturelle udtryksformer og værdier

Kulturelle udtryksformer og værdier

Kulturelle udtryksformer og værdier

Kulturelle udtryksformer og værdier

Kulturelle udtryksformer og værdier

Sprog

Sprog

Sprog

Sprog

Sprog

Sprog

Barnets alsidige personlig udvikling

Barnets alsidige personlig udvikling

Barnets alsidige personlig udvikling

Barnets alsidige personlig udvikling

Barnets alsidige personlig udvikling

Barnets alsidige personlig udvikling

Krop og bevægelse

Krop og bevægelse

Krop og bevægelse

Krop og bevægelse

Krop og bevægelse

Krop og bevægelse

Social kompetencer

Social kompetencer

Social kompetencer

Social kompetencer

Social kompetencer

Social kompetencer