Privat Børnepasser Lærken

Priser og betaling

Pris pr. måned fra d. 1. januar 2023 

 

 

 

 

 

 

I prisen for udvidet åbningstid er der indregnet morgen- og/eller aftentillæg. Der afregnes time for time, og der kan ikke købes 15 min., 30 min. eller 45 min.

Betaling 
Du/I skal betale forud hver måned hele året også i ferieperioder. Beløbet indsættes på Reg. Nr.: 6520 Kontonr.: 2687061 den sidste hverdag i måneden. Udebliver betalingen, bliver Du/I sagt op med øjeblikkelig virkning.

OBS
Der kan forekomme prisreguleringer. Prisreguleringer varsles 1 måned i forvejen og sker typisk ved årsskiftet.

Timer:        

Fuld pris:

Tilskud:

Egenbetaling:

32 - 55 t.

9.811,-

6.711,-

3100,-

Udvidet åbningstid:

150 kr. i timen